Izjava o zaštiti podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka

I. Ime i adresa odgovorne osobe

Adolf Lupp Projekt d.o.o.
Ive Senjanina 12 A
23000, Zadar
Hrvatska
Tel.: +49 152 – 58 807 254
E-Mail: kroatien@lupp.de
Website: www.lupp.de

je osoba odgovorna u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka.

II. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka odgovorne osobe je:

Axel Streichardt
Adolf Lupp GmbH + Co KG
Alois-Thums-Straße 1-3
D-63667 Nidda
Germany
Tel.: +49 60 43 – 807 0
E-Mail: datenschutz@lupp.de
Website: www.lupp.de

III. Opće informacije o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Osobne podatke korisnika web stranice prikupljamo i koristimo samo u mjeri u kojoj je to nužno za funkcionalnost web stranice, sadržaja i usluga.

U principu, osobni podaci naših korisnika prikupljaju se i koriste tek nakon njihovog pristanka. Izuzetak od ovog načela primjenjuje se u slučajevima kada je obrada podataka zakonom dopuštena ili se iz činjeničnih razloga ne može dobiti prethodna suglasnost.

2. Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Pravne osnove za obradu osobnih podataka u osnovi proizlaze iz:

 • članak 6. stavak 1. podstavak a Opće uredbe o zaštiti podataka pri dobivanju suglasnosti subjekta podataka.
 • članak 6. stavak 1. podstavak b Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu koja služi za ispunjavanje ugovora čiji je stranka subjekt podataka. To uključuje i postupke obrade koji su potrebni za provođenje mjera pred ugovor.
 • članak 6. stavak 1. podstavak c Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu koja je potrebna za ispunjenje pravnih obveza voditelja obrade.
 • članak 6. stavak 1. podstavak d Opće uredbe o zaštiti podataka, ako vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka.
 • članak 6. stavak 1. podstavak f Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je obrada potrebna da bi se zaštitio legitimni interes naše tvrtke ili treće strane, a interesi, temeljna prava i slobode subjekta podataka ne nadmašuju prijašnji interes.

3. Brisanje podataka i trajanje pohrane

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili blokirani čim svrha pohrane prestane važiti. Daljnje pohranjivanje može se dogoditi ako je to predvidio europski ili nacionalni zakonodavac u propisima, zakonima ili drugim propisima EU-a koji se odnose na upravitelja podataka. Podaci će se također blokirati ili izbrisati kada istekne rok pohrane propisan gore navedenim standardima, osim ako nema potrebe za daljnjim pohranjivanjem podataka radi zaključivanja ili ispunjenja ugovora.

IV. Korištenje naše web stranice, opće informacije

1. Opis i opseg obrade podataka

Svaki put kada korisnik posjeti našu web stranicu sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz korisnikovog računalnog sustava.Prikupljaju se sljedeće informacije:

 1. Podaci o vrsti i upotrebljenoj verziji preglednika
 2. Operativni sustav korisnika
 3. Davatelj internetskih usluga korisnika
 4. IP adresa korisnika
 5. Datum i vrijeme pristupa
 6. Web stranice s kojih sustav korisnika stiže do naše web stranice
 7. Web stranice kojima korisnik pristupa putem našeg web mjesta

Datoteke dnevnika sadrže IP adrese ili druge podatke koji omogućuju dodjelu korisniku. To bi mogao biti slučaj, na primjer, ako veza do web stranice s koje korisnik pristupa web mjestu ili veza do web stranice do koje korisnik navigira sadrži osobne podatke.

Opisani podaci pohranjuju se u datoteke dnevnika našeg sustava. Ti se podaci ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika.

2. Namjena i pravna osnova obrade podataka

Privremena pohrana IP adrese od strane našeg sustava potrebna je kako bi se web stranica mogla isporučiti na korisničko računalo. U tu svrhu IP adresa korisnika mora ostati pohranjena tijekom trajanja sesije.

Datoteke dnevnika pohranjuju se kako bi se osigurala funkcionalnost web stranice. Uz to, podaci se upotrebljavaju za optimizaciju web stranice i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijske tehnologije. Podaci pohranjeni u ovom kontekstu ne vrednuju se u marketinške svrhe.

Pravni temelj za privremeno pohranjivanje podataka je članak 6. stavak 1., podstavak f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljanje vaših osobnih podataka za pružanje naše web stranice i pohrana podataka u datoteke dnevnika apsolutno su nužne za rad web stranice. Stoga korisnik nema mogućnost prigovora.

3. Trajanje pohrane podataka

Vaši će se podaci izbrisati čim više nisu potrebni za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. Ako se vaši podaci prikupljaju za osiguranje pružanja web stranice, podaci će biti izbrisani kada se sesija završi.

Ako su vaši podaci pohranjeni u datotekama dnevnika, bit će izbrisani najkasnije nakon sedam dana. Moguće je daljnje pohranjivanje, u kojem se slučaju korisničke IP adrese brišu ili otuđuju. Dodjeljivanje poziva klijenta više nije moguće.

V. Opće informacije o uporabi kolačića

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u internetski preglednik ili oreko internetskog preglednika u računalni sustav korisnika. Kada posjetite web mjesto, kolačić se može pohraniti u vaš operativni sustav. Sadrži karakteristični niz znakova koji omogućuje pregledniku jedinstvenu identifikaciju nakon ponovnog pristupa web mjestu.

Koristimo kolačiće kako bismo našu web stranicu učinili uslužnijom za korisnike. Neki elementi naše web stranice zahtijevaju prepoznavanje preglednika čak i nakon promjene stranice.

TTDPA:

Pravna osnova za pohranu kolačića, identifikatora uređaja i sličnih tehnologija praćenja ili za pohranu informacija u terminalnoj opremi krajnjeg korisnika i pristup tim informacijama je Europska direktiva o elektroničkoj privatnosti u vezi sa zakonom koji regulira zaštitu podataka i zaštitu privatnosti u telekomunikacijama (TTDPA).
Napominjemo da pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih u ovom kontekstu proizlazi iz GDPR-a (čl. 6. stavak 1. rečenica 1. GDPR-a). Relevantna pravna osnova za obradu osobnih podataka u svakom konkretnom slučaju može se pronaći u nastavku na odgovarajućem kolačiću ili na samoj obradi.
Primarna pravna osnova za pohranu informacija u terminalnoj opremi krajnjeg korisnika – posebno za pohranu kolačića – je vaš pristanak, članak 25 (1) rečenica 1 TTDPA-a. Suglasnost se daje kada posjetite našu web stranicu – iako se ona, naravno, ne mora dati – i može se opozvati u bilo kojem trenutku u postavkama kolačića.
Prema članku 25 (2) br. 2 TTDPA-a, suglasnost nije potrebna ako je pohrana informacija u terminalnoj opremi krajnjeg korisnika ili pristup informacijama koje su već pohranjene u terminalnoj opremi krajnjeg korisnika apsolutno nužna da pružatelj telemedijske usluge primi odgovor od korisnika kako bi mogao pružiti izričito traženu telemedijsku uslugu. Iz postavki kolačića možete vidjeti koji se kolačići klasificiraju kao apsolutno potrebni (često se nazivaju i “tehnički potrebni kolačići”), što znači da potpadaju pod iznimku članka 25. (2) TTDPA-a i stoga ne zahtijevaju pristanak.

GDPR:

Sljedeći se podaci pohranjuju i šalju:

 1. Postavke kolačića (Borlabs).

Pravni temelj za obradu osobnih podataka pomoću kolačića proizlazi iz članka 6. stavka 1. , podstavak f Opće uredbe o zaštiti podataka. Svrha upotrebe tehnički potrebnih kolačića je pojednostaviti upotrebu naše web stranice.

Ne koristimo korisničke podatke prikupljene putem tehnički potrebnih kolačića za izradu korisničkih profila.

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika i odatle prenose na našu web stranicu. Kao korisnik, stoga imate kontrolu nad upotrebom kolačića. Prijenos kolačića možete ograničiti ili deaktivirati unošenjem postavki u vašem internetskom pregledniku. Pohranjeni kolačići također se mogu izbrisati u vašem internetskom pregledniku. Imajte na umu da možda više nećete moći koristiti sve funkcije naše web stranice ako deaktivirate kolačiće.

Prilagodite postavke kolačića

VI. Vaša prava / prava subjekta

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka EU, vi kao osoba s podacima imate sljedeća prava:

1. Pravo na informacije

Imate pravo od nas dobiti informacije kako biste znali jesmo li obradili vaše osobne podatke i daljnje informacije u skladu sa zakonskim zahtjevima članaka 13, 14 Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svoje pravo na informacije možete potvrditi na: datenschutz@lupp.de.

2. Pravo na ispravak

Ako su osobni podaci koje obrađujemo netočni ili nepotpuni, imate pravo ispraviti ih i / ili ih upotpuniti. Ispravljanje će se izvršiti odmah.

3. Pravo na ograničenje obrade

Možete ostvariti pravo na ograničavanje obrade vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima (članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka).

4. Pravo na brisanje

Ako su razlozi navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjivi, možete zatražiti da se vaši osobni podaci odmah obrišu.

Želimo istaknuti da pravo na brisanje ne postoji ako je obrada nužna za jedno od izuzeća navedenih u članku 17. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

5. Pravo na informacije

Ako ste iskoristili svoje pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, bit ćemo dužni obavijestiti sve primatelje, kojima su vaši osobni podaci objavljeni, o ovom ispravljanju ili brisanju podataka ili ograničenju obrade, osim ako se to ne dokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjerni napor. Također imate pravo biti obaviješteni o tim primateljima.

6. Pravo na prijenos podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo i primati svoje osobne podatke koji su nam dostavljeni u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu ili zahtijevati njihov prijenos drugoj odgovornoj osobi.

7. Pravo na opoziv izjave o pristanku prema zakonu o zaštiti podataka

Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoju izjavu o pristanku u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Želimo napomenuti da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju pristanka do njegovog opoziva.

8. Pravo na prigovor

Nadalje, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, uvijek imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka koja se odnosi na vas, na temelju članka 6. stavka 1., podstavak e ili f Opće uredbe o zaštiti podataka.

9. Automatska odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka EU, i dalje imate pravo ne biti podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi – uključujući profiliranje – i koja ima pravni učinak na vas ili na vas značajno utječe na sličan način.

10. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Konačno, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici u kojoj boravite, radite ili na mjestu navodnog kršenja.

VII. Kontaktirajte nas elektroničkim putem

Obrazac za kontakt dostupan je na našoj početnoj stranici kako biste nas kontaktirali elektroničkim putem. Podaci uneseni u obrazac bit će nam poslani i pohranjeni. Ti podaci uključuju:

 1. Ime
 2. Prezime
 3. Adresa e-pošte
 4. Broj telefona
 5. Predmet
 6. PorukaI

U vrijeme slanja poruke dodatno se pohranjuju sljedeći podaci:

 1. Korisnikova IP adresa
 2. Datum i vrijeme registracije.

Možete nas kontaktirati i slanjem e-pošte na navedenu adresu e-pošte. U ovom slučaju bit će pohranjeni osobni podaci korisnika koji se prenose zajedno s ovom e-poštom. U tom kontekstu vaši se podaci ne prenose trećim stranama, već se koriste samo u svrhu komunikacije s vama.

Pravni temelj za obradu zahtjeva za kontakt i njegova obrada je redovito članak 6. stavak 1. rečenica 1 podstavak b Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno članak 6. stavak 1. podstavak f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se tijekom slanja obrađuju drugi osobni podaci, oni služe samo da se spriječi zlouporaba kontaktnog obrasca i da se osigura sigurnost naših sustava informacijske tehnologije.

Vaši se podaci brišu čim više nisu potrebni za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. Za osobne podatke s kontakt obrasca i one poslane e-poštom to se događa nakon završetka dotične komunikacije s korisnikom. Smatra se da je razgovor završio kad je iz okolnosti jasno da je predmetna stvar do kraja razjašnjena.

Svi dodatni osobni podaci prikupljeni tijekom postupka slanja bit će izbrisani najkasnije nakon razdoblja od sedam dana.

Ako se operacija temelji na pravnoj osnovi članka 6 stavka 1. rečenice 1. podstavka f Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interes), možete uložiti prigovor na pohranu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Međutim, imajte na umu da se komunikacija u ovom slučaju ne može nastaviti. Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka da biste povukli svoj pristanak na obradu i pohranu vaših osobnih podataka. U ovom će slučaju biti izbrisani svi osobni podaci pohranjeni u kontekstu kontakta s nama.

VIII. Društveni mediji

1. Prisutnost na društvenim medijima

Na različitim društvenim mrežama i platformama održavamo fan stranice s ciljem da dođemo do kupaca, zainteresiranih strana i korisnika koji su aktivni na tim platformama te ih informiramo o našim uslugama i uspostavimo komunikaciju s njima. To bi moglo rezultirati obradom vaših osobnih podataka izvan Europske unije. To znači da biste mogli biti izloženi rizicima, na primjer, što se tiče provođenja vaših prava prema europskom ili njemačkom zakonu.

Podaci o korisnicima uglavnom se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primjer, korisnički se profili mogu stvoriti iz podataka o ponašanju korištenja i utvrđenih interesa. Ti se korisnički profili mogu između ostalog koristiti za prilagođene reklamne aktivnosti na tim platformama ili izvan njih. U tu svrhu, na primjer, kolačići koji prate ponašanje i interese korisnika pohranjuju se na računala korisnika. Nadalje, korisnički se profili mogu koristiti za pohranu korisničkih podataka bez obzira na uređaj koji se koristi.

Naši legitimni interesi za obradu osobnih podataka korisnika u skladu s člankom 6 rečenica 1., podstavka f. Opće uredbe o zaštiti podataka leži u uspostavljanju učinkovite komunikacije i informacija. Ako dobavljač od korisnika zatraži suglasnost za obradu podataka, pravni temelj takve obrade je članak 6 rečenica 1 podstavak a, članak 7 Opće uredbe o zaštiti podataka.

Klikom na odgovarajuće poveznice, od relevantnih pružatelja usluga možete dobiti dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka i vašim mogućnostima prigovora. Vaša prava subjekta podataka, tj. Zahtjevi za informacijama i druga prava, mogu se izjaviti i davateljima usluga koji obrađuju vaše osobne podatke.

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja u vezi s tim i pomoći vam ako vam je potrebna pomoć.

Pružatelji usluga:

Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Pravila privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/
Isključivanje:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads i
http://www.youronlinechoices.com

2. Dijeljenje sadržaja na društvenim medijima

Naša web stranica koristi takozvane veze za dijeljenje. Oni omogućuju dijeljenje sadržaja naše web stranice izravno na nekom od kanala društvenih medija koji su povezani s nama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest).

U tu svrhu se sadržajna veza kopira nakon pristupa linku okvira za dijeljenje i otvara se stranica povezane usluge društvenih medija. Ako već niste prijavljeni, od vas će se zatražiti da se prijavite na uslugu prije nego što bilo šta podijelite. Čim se otvori odgovarajuća stranica društvenih medija, otvorit će se funkcija dijeljenja kanala društvenih medija koja će vam omogućiti da uredite kopiranu vezu i odmah je podijelite. Tek kad kliknete vezu okvira za dijeljenje, podaci se prenose u odgovarajuću uslugu društvenih medija.

U trenutku pristupanja linku obrađujemo samo sljedeće podatke:

 • Informacije o vrsti i korištenoj verziji preglednika,
 • Operativni sustav korisnika,
 • IP adresa korisnika,
 • Datum i vrijeme pristupa.

Pravni temelj za obradu podataka je naš legitimni interes za poboljšanje korisničkog iskustva prema članku 6. stavku 1. S. 1 lit. f GDPR-a. Više informacija o uslugama društvenih medija povezanih s vezama za dijeljenje dostupno je ovdje:

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Pravila privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/
Isključivanje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Pravila privatnosti: https://twitter.com/de/privacy
Isključivanje: https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska
Pravila privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Pinterest
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA
Pravila privatnosti / Isključivanjehttps://about.pinterest.com/de/privacy-policy

3. Integracija YouTube videozapisa

Integrirali smo videozapise s YouTubea u naše internetske usluge. Spremljene su na http://www.youtube.com i mogu se reproducirati izravno s naše web stranice. Ugrađeni su u “poboljšani način privatnosti”, što znači da se podaci korisnika ne prenose na YouTube ako ne reproducirate videozapise. Tek kada se reproduciraju videozapisi, prenosit će se podaci iz stavka 2. Na ovaj prijenos podataka nemamo utjecaja.

Kada posjetite web mjesto, YouTube prima informacije da ste posjetili odgovarajuću podstranicu naše web stranice. To se događa bez obzira na to pruža li YouTube korisnički račun putem kojeg ste prijavljeni ili ne postoji korisnički račun. Ako ste prijavljeni s Googleom, vaši podaci izravno su povezani s vašim računom. Ako ne želite biti povezani s vašim profilom na YouTubeu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. YouTube pohranjuje vaše podatke prikupljene kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i / ili prilagođenog dizajna njihove web stranice. Takva se evaluacija provodi posebno (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se omogućilo oglašavanje na temelju potreba i kako bi se o ostalim aktivnostima na našoj web stranici obavijestili drugi korisnici društvene mreže. Imate pravo uložiti prigovor na stvaranje ovih korisničkih profila, ali morate se obratiti YouTubeu da biste iskoristili to pravo.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka kao i obradi podataka od strane YouTubea, pogledajte pravila o privatnosti. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o vašim pravima i mogućnostima postavki dostupnih za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4. Integracija Google karata

Na ovoj web stranici koristimo Google Karte. To nam omogućava prikazivanje interaktivnih karata izravno na web stranici i omogućuje vam da na praktičan način koristite karte.

Kada posjetite web stranicu, Google prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Uz to, podaci navedeni u odjeljku IV ove izjave šalju se Googleu. To se događa bez obzira dali Google pruža korisnički račun putem kojeg ste prijavljeni ili ne postoji korisnički račun. Ako ste prijavljeni na Googleu, vaši će podaci biti dodijeljeni izravno vašem računu. Ako ne želite biti povezani s vašim profilom na Googleu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. Google pohranjuje vaše podatke prikupljene kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i / ili dizajna web stranice usmjerenog na potražnju. Takva se evaluacija provodi posebno (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi se omogućilo oglašavanje na temelju potreba i kako bi se o ostalim aktivnostima na našoj web stranici obavijestili drugi korisnici društvene mreže. Imate pravo prigovora na stvaranje ovih korisničkih profila i za ostvarivanje ovog prava morate se obratiti Googleu.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka kao i obradi podataka od dobavljača dodataka mogu se naći u pružateljevoj politici privatnosti. Tamo ćete također dobiti dodatne informacije o svojim pravima i postavkama za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

IX. Integracija Google fontova

Na temelju našeg legitimnog interesa sukladno članku 6 podstavak f Opće uredbe o zaštiti podataka integriramo fontove („Google fontovi“) Google LLC-a, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. To se radi u svrhu optimizacije i funkcioniranja naše početne stranice na troškovno učinkovit način. Pravila o privatnosti davatelja usluga dostupna su na: https://www.google.com/policies/privacy /, kolačići za odjavljivanje mogu se postaviti na: https://adssettings.google.com/authentication

X. Korištenje Googleove usluge ReCaptcha

Naša web stranica također koristi Googleovu uslugu reCaptcha da utvrdi da li osoba ili računalo unose kontakt u naš kontakt obrazac.

Google koristi sljedeće podatke za provjeru da li ste čovjek ili računalo: IP adresa upotrebljenog  uređaja, web stranica koju posjetite s nama na kojem je integrirana reCaptcha, datum i trajanje posjete, podaci o prepoznavanju korištene vrste preglednika i operativnog sustava, Google račun ako ste prijavljeni s Googleom, pokreti miša na reCaptcha polja.

Pravni temelj za gore navedenu obradu podataka je članak 6 rečenica 1 podstavak f f Opće uredbe o zaštiti podataka. Naši legitimni interesi za obradu ovih podataka nalaze se u osiguravanju sigurnosti naše web stranice i zaštite od automatiziranih unosa (napada).

Dodatne informacije o pružatelju usluge Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska mogu se naći na https://www.google.com/policies/privacy.
Isključivanje: https://adssettings.google.com/authentication.

XI. Prijenos podataka u treće zemlje (izvan EU)

GDPR osigurava jednako visoku razinu zaštite podataka unutar Europske unije. Stoga se prilikom odabira naših pružatelja usluga oslanjamo na europske partnere kad god je to moguće tijekom obrade vaših osobnih podataka. U nekim iznimkama, osobne podatke izvan EU možemo obrađivati putem usluga trećih strana. To može biti samo slučaj kada su posebni zahtjevi u skladu s čl. 44 GDPR-a te člancima koji slijede u potpunosti ispunjeni. To znači da se obrada vaših podataka može odvijati samo kada je treća zemlja kako bi osigurala odgovarajuću razinu zaštite službeno priznata od strane Europske komisije ili ako su potpisane europske standardne ugovorne klauzule.